Website doorzoeken   Het is vandaag 17 Augustus 2022, 23:38 uur    
 
 

 
  :: Specials  
     
 
 
     
 
  :: Advertenties  
     
 
 
     
 Terug naar vorige pagina

Privacy

PRIVACYSTATEMENT BEDRIJFSNETWERK-TOPOFHOLLAND.NL

Inleiding

Op onze website https://bedrijfsnetwerk-topofholland.nl/ verwerken wij, Bedrijfsnetwerk Top of Holland, een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacy statement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken op onze website persoonsgegevens op de volgende wijze:

Aanmeldformulier

Op onze website hebben een aanmeldformulier. Wij vragen in deze formulieren gegevens over u. Wij verwerken in dit formulier (mogelijk) de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van u:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel wanneer u dit formulier invult.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw privacy rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden indien u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. 

Contact

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:
Bedrijfsnetwerk Top of Holland
Website: https://bedrijfsnetwerk-topofholland.nl/
E-mail: info@bedrijfsnetwerk-topofholland.nl
Tel: +31 (0)596 614646 of mobiel: +31 (0)6 53 202133

 
   
     
 
Top of Holland, hét noordelijk bedrijfsnetwerk 2010 - 2022 - Design and development by Design My Website 2009
Privacy | Algemene voorwaarden | F.A.Q. | Disclaimer | Sitemap | Contact